Technical English - in-company ( groepjes  of individueel)

Technical English programma
Het Eurotalen Technical English programma  bestaat uit een bedrijfsgerichte component, een basisboek Technical of Business English en een praktische basisgrammatica.
Technical English wordt op 4 verschillende niveaus gegeven, afhankelijk van het startniveau van de deelnemers.
Individuele trainingen ( 1 persoon) en groepscursussen worden in-company in uw bedrijf gegeven.
Startniveau: van beginners tot gevorderd  (A1 t/m B2 op de CEF-schalen , de Europese beoordelingsschalen voor vreemde talen).

Ervaring met technische bedrijven
De eerste klanten van Eurotalen ( 27 jaar geleden) waren Stork, Hyster-Yale,  diverse machinefabrieken en bedrijven uit de food sector.
Als eerste taleninstituut bood Eurotalen uiteenlopende maatwerktrainingen in Technisch Engels aan.  
Het leren lezen van manuals, het kunnen uitleggen van fabricageprocessen etc. 
Doelgroep uiteenlopend van operators en researchers tot directieleden. 
En nog steeds heeft Eurotalen veel technische bedrijven als klant. 
Referenties op aanvraag.

Compleet verzorgd
Eurotalen regelt de complete taaltraining. Van intake tot lesroosters en boekenpakketten.
Elke door u opgegeven medewerker vult een uitgebreide intake in, waardoor niveau en wensen duidelijk worden.
Voor individuele trainingen volgt persoonlijk overleg met de deelnemer en terugkoppeling en advies naar het bedrijf.
Voor groepstrainingen stelt Eurotalen groepen voor, uitgaande van niveau en werk.
Daarna volgt overleg met HRM of leidinggevenden over de indeling van de groepen.
Na accoord legt Eurotalen contact met alle deelnemers persoonlijk om een gezamenlijke cursusdag en tijd te vinden.
Vragen en opmerkingen van deelnemers worden gedurende de cursus rechtstreeks en snel beantwoord.
Tussentijds en na afloop worden enquêtes gehouden.
De taaltraining wordt afgesloten met de uitreiking van het certificaat.

Unique selling points 
- Duidelijk en zeer gestructureerd cursusplan, gericht op uw werknemers.

- Lessen door zeer deskundige en ervaren docenten.
- Double monitoring systeem: docent en course manager bewaken de kwaliteit en het verloop van de cursus.
- Direct beantwoorden van alle vragen van cursisten, leidinggevenden en HRM.
- Korte lijnen en een perfecte organisatie.

Lesmateriaal
Eurotalen werkt met on-line materiaal, bedrijfsmateriaal en ondersteunende boeken voor Technical English.

Lesrooster 
De taaltraining Engels bestaat uit 30 of 40  lesuur van 60 minuten, verdeeld over 12 of 16 bijeenkomsten van 2,5 uur.
Starten kan het gehele jaar door.

Locatie 
In-company trainingen Technical English kunnen plaatsvinden in elk bedrijf in de regio Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Den Bosch, Eindhoven, Breda, Roermond, Maastricht, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Amersfoort, Zwolle en Groningen. Onze taaltrainers wonen verspreid over heel Nederland, waardoor de reiskosten beperkt blijven.

Info 
Bel ons op 06-18816698. 

Mailen gaat mogelijk sneller, mail naar  info@eurotalen.nl.


Referenties op aanvraag.