Financial English - in-company (groepjes of individueel)

Financial English programma
Het Eurotalen Financial English programma  bestaat uit een bedrijfsgerichte component gericht op het werk van de deelnemers. Ondersteuning door een business grammar, uitbreiding woordenschat via Internet.

Financial English wordt op 2 verschillende niveaus gegeven, afhankelijk van het startniveau van de deelnemers.
Startniveau: halfgevorderd of gevorderd (B1 tot  B2+ op de CEF-schalen )

Compleet verzorgd
Eurotalen regelt de complete taaltraining. Van intake tot lesroosters en boekenpakketten.
Elke door u opgegeven medewerker vult een uitgebreide intake in, waardoor niveau en wensen duidelijk worden.
Voor individuele trainingen volgt persoonlijk overleg met de deelnemer en terugkoppeling en advies naar het bedrijf.
Voor groepstrainingen stelt Eurotalen groepen voor, uitgaande van niveau en werk. 
Daarna volgt overleg met HRM of leidinggevenden over de indeling van de groepen. 
Na accoord legt Eurotalen contact met alle deelnemers persoonlijk om een gezamenlijke cursusdag en tijd te vinden.
Vragen en opmerkingen van deelnemers worden gedurende de cursus rechtstreeks en snel beantwoord.
Tussentijds en na afloop worden enquêtes gehouden.
De taaltraining wordt afgesloten met de uitreiking van het certificaat.

Unique selling points 
- Duidelijk en zeer gestructureerd cursusplan, gericht op uw werknemers.

- Lessen door zeer deskundige en ervaren docenten.
- Double monitoring systeem: docent en course manager bewaken de kwaliteit en het verloop van de cursus.
- Direct beantwoorden van alle vragen van cursisten, leidinggevenden en HRM.
- Korte lijnen en een perfecte organisatie.

Lesmateriaal
Eurotalen werkt vooral met bedrijfsgerelateerd financieel materiaal, ondersteund door boeken en on-line materiaal.

Lesrooster
De taaltraining Financial English bestaat uit 30 of 40 lesuur van 60 minuten, verdeeld over 12 of 16 bijeenkomsten van 2,5 uur.  Individuele trainingen voor gevorderden mogelijk vanaf 25 lesuur.

Locatie 
In-company trainingen Financial English kunnen plaatsvinden in elk bedrijf in de regio Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Den Bosch, Eindhoven, Breda, Roermond, Maastricht, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Amersfoort, Zwolle en Groningen. Onze taaltrainers wonen verspreid over heel Nederland, waardoor de reiskosten beperkt blijven.

Info 
Bel ons op 06-18816698. 

Mailen gaat mogelijk sneller, mail naar  info@eurotalen.nl.


Referenties op aanvraag.