Technical English programma
Het Eurotalen Technical English programma  bestaat uit een modern Technical English cursusboek en werkboek, een op spreken en schrijven gerichte praktische basisgrammatica en een bedrijfsgerichte component. Technical English wordt op 4 verschillende niveaus gegeven, afhankelijk van het startniveau van de deelnemers. Individuele trainingen ( 1 persoon) en groepscursussen worden in-company in uw bedrijf gegeven. Startniveau: van beginners tot intermediate  (A1 t/m B2, zie de Europese beoordelingsschalen CEFR op deze site).

Ervaring met technische bedrijven
De eerste klanten van Eurotalen ( 27 jaar geleden) waren Stork, Hyster-Yale, en diverse machinefabrieken alsmede bedrijven uit de food sector. Als eerste taleninstituut bood Eurotalen uiteenlopende cursussen in technisch Engels aan. Zoals het leren lezen van manuals, het kunnen uitleggen van fabricageprocessen etc.
Maatwerk voor operators, researchers, opzichters en directieleden. En nog steeds heeft Eurotalen veel technische bedrijven als klant. Referenties op aanvraag.

Compleet verzorgd
Eurotalen regelt de complete taaltraining. Van intake tot lesroosters en boekenpakketten. Elke door u opgegeven medewerker vult een uitgebreide intake in, waardoor motivatie, niveau en wensen duidelijk worden. Voor individuele trainingen volgt persoonlijk overleg met de deelnemer en terugkoppeling en advies naar het bedrijf. Voor groepstrainingen stelt Eurotalen groepen voor, uitgaande van niveau en werk.  Daarna volgt overleg met HRM of leidinggevenden over de indeling van de groepen. Na accoord legt Eurotalen contact met alle deelnemers persoonlijk om een gezamenlijke cursusdag en tijd te vinden. Vragen en opmerkingen van deelnemers worden gedurende de training rechtstreeks en snel beantwoord. Tussentijds en na afloop worden evaluaties gehouden. De taaltraining wordt afgesloten met de uitreiking van het certificaat en een eindrapportage aan het bedrijf.

Unique selling points 
- Duidelijk en zeer gestructureerd cursusplan, gericht op uw werknemers.
- Lessen door zeer deskundige en ervaren docenten.
- Double monitoring systeem: docent en course manager bewaken de kwaliteit en het verloop van de cursus.
- Direct beantwoorden van alle vragen van cursisten, leidinggevenden en HRM.
- Korte lijnen en een perfecte organisatie.

Lesmateriaal
Eurotalen werkt met de modernste boeken voor Technical English, aangevuld met een werkgerichte component, online-training en audiomateriaal.

Lesrooster
De taaltraining Engels bestaat uit 30 of 40  lesuur van 60 minuten, verdeeld over 12 of 16 bijeenkomsten van 2,5 uur. Starten kan het gehele jaar door.

Locatie
In-company trainingen Technical English kunnen plaatsvinden in elk bedrijf in de regio Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Den Bosch, Eindhoven, Breda, Roermond, Maastricht, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Amersfoort, Zwolle, Apeldoorn en Groningen. Onze taaltrainers wonen verspreid over heel Nederland, waardoor de reiskosten beperkt blijven.

Info
Bel ons op 024-3785456 of 06-18816698.
Referenties op aanvraag.