NT2-progamma  
Voor het leren van de Nederlandse taal biedt Eurotalen verschillende programma's aan. Er zijn programma's voor hoger opgeleide buitenlandse werknemers (HBO+) en voor lager opgeleide buitenlandse werknemers ( LBO en MBO).
Het Eurotalen NT2-programma voor hoger opgeleiden bestaat uit een communicatieve, moderne lesmethode gericht op spreken, luisteren, woordenschat, grammatica en schrijven. Het Eurotalen NT2-programma voor lager opgeleiden bestaat uit woordenschat, basisgrammatica, spreekvaardigheid, uitspraak en werkgerichte woordenschat.
Daarnaast maakt Eurotalen cursussen voor specifieke taalproblemen zoals uitspraak, grammatica of schrijven. 
Extra zelfstudie naast face-to-face lessen via de on-line componenten van de lesboeken.

In-company trainingen beginners  ( individueel of groepen)
In-company cursussen Nederlands zijn sterk in opkomst, zowel voor 1 persoon als voor groepen. Zeer goede resultaten worden behaald bij deze lesvorm. De taaltraining NT2 voor beginners bestaat uit  2 modules van 40  lesuur. Elke module is verdeeld over 16 bijeenkomsten van 2,5 uur en neemt 2 tot 4 maanden in beslag. Starten kan het gehele jaar door. NT2 module 1 ( niveau A0-A1 op CEF-schalen) is de basiscursus, daarna kunnen werknemers module 2 volgen ( niveau A1-A2 op CEF-schalen).

In-company trainingen halfgevorderd en gevorderd voor groepjes buitenlandse collega's
Hogere niveaus ( B1 t/m C1 op CEF-schalen) spreken per module van 30 of 40 uur af.
Deze taaltrainingen bestaan uit 12 of 16 bijeenkomsten van 2,5 uur en nemen 2 tot 4 maanden in beslag. Starten kan het gehele jaar door.

In-company Individuele taaltraining NT2
Deze training wordt geheel op maat gemaakt en gaat van de individuele cursist uit. De focus kan liggen op een basiscursus Nederlands, maar ook specifiek op uitspraak, spreken of schrijven. Afhankelijk van het niveau ( A1 t/m C1) kan gekozen worden voor een taaltraining van 20, 30 of 40 lesuur. Tempo en aantal lesuren per week zijn afhankelijk van de beschikbare tijd en het leervermogen van de cursist.

Compleet verzorgd
Eurotalen regelt de complete taaltraining. Van intake tot lesroosters en boekenpakketten. Elke door u opgegeven medewerker vult een uitgebreide intake in, waardoor niveau en wensen duidelijk worden. Voor individuele trainingen volgt persoonlijk overleg met de deelnemer en terugkoppeling en advies naar het bedrijf. Voor groepstrainingen stelt Eurotalen groepen voor, uitgaande van niveau en werk.  Daarna volgt overleg met HRM of leidinggevenden over de indeling van de groepen.  Na accoord legt Eurotalen contact met alle deelnemers persoonlijk om een gezamenlijke cursusdag en tijd te vinden. Vragen en opmerkingen van deelnemers worden gedurende de cursus rechtstreeks en snel beantwoord. Tussentijds en na afloop worden evaluaties gehouden. De cursus wordt afgesloten met de uitreiking van het certificaat.

Unique selling points 
- Duidelijk en zeer gestructureerd cursusplan, gericht op uw werknemers.
- Lessen door zeer deskundige en ervaren docenten.
- Double monitoring systeem: docent en course manager bewaken de kwaliteit en het verloop van de cursus.
- Direct beantwoorden van alle vragen van cursisten, leidinggevenden en HRM.
- Korte lijnen en een perfecte organisatie.

Locatie
In-company trainingen NT2 kunnen plaatsvinden in elk bedrijf in de regio Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Amersfoort, Den Bosch, Eindhoven, Breda, Roermond, Maastricht, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Amersfoort, Apeldoorn, Zwolle, Almere en Groningen. Ook de locatie voor privétrainingen is in-company.
Onze taaltrainers wonen verspreid over heel Nederland, waardoor de reiskosten beperkt blijven.

Meer  info - Call or e-mail us for advice
Bel ons op 024-3785456 of 06-18816698. Mailen gaat mogelijk sneller, mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Dit e-mailadres is beschermd te of  ofoo. o
English spoken, on parle français, wir sprechen Deutsch: ( 0031) 24-3785456 - ( 0031) 06-18816698, or send an e-mail !

gen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.